Hakemler : 2020

HakemOyunSarı KartKırmızı KartMaç başı kart sayısı
Yusuke Araki205252.9 (2.6 / 0.3)
Koichiro Fukushima192101.1 (1.1 / 0.0)
Masaaki Iemoto162101.3 (1.3 / 0.0)
Jumpei Iida185713.3 (3.2 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi81812.4 (2.3 / 0.1)
Yoshiro Imamura143042.4 (2.1 / 0.3)
Hiroki Kasahara92012.3 (2.2 / 0.1)
Hiroyuki Kimura215712.7 (2.7 / 0.0)
Koei Koya81812.4 (2.3 / 0.1)
Hajime Matsuo112902.6 (2.6 / 0.0)
Nobutsugu Murakami122702.3 (2.3 / 0.0)
Shinji Murakami61512.7 (2.5 / 0.2)
Futoshi Nakamura 71101.6 (1.6 / 0.0)
Yuichi Nishimura162301.4 (1.4 / 0.0)
Takuto Okabe101301.3 (1.3 / 0.0)
Ryuji Sato195032.8 (2.6 / 0.2)
Hayato Shimizu7901.3 (1.3 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama71502.1 (2.1 / 0.0)
Minoru Tojo184512.6 (2.5 / 0.1)
Masuya Ueda71902.7 (2.7 / 0.0)
Yudai Yamamoto174802.8 (2.8 / 0.0)