Hakemler : 2019

HakemOyunSarı KartKırmızı KartMaç başı kart sayısı
Yusuke Araki102022.2 (2.0 / 0.2)
Koichiro Fukushima81311.7 (1.6 / 0.1)
Masaaki Iemoto122322.1 (1.9 / 0.2)
Jumpei Iida123813.3 (3.2 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi5901.8 (1.8 / 0.0)
Yoshiro Imamura82513.2 (3.1 / 0.1)
Tomohiro Inoue5711.6 (1.4 / 0.2)
Hiroki Kasahara3401.3 (1.3 / 0.0)
Hiroyuki Kimura122412.1 (2.0 / 0.1)
Koei Koya5801.6 (1.6 / 0.0)
Hajime Matsuo122301.9 (1.9 / 0.0)
Nobutsugu Murakami112302.1 (2.1 / 0.0)
Futoshi Nakamura 51824.0 (3.6 / 0.4)
Yuichi Nishimura101301.3 (1.3 / 0.0)
Takuto Okabe61101.8 (1.8 / 0.0)
Hirozaku Otsubo51002.0 (2.0 / 0.0)
Ryuji Sato133202.5 (2.5 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama5801.6 (1.6 / 0.0)
Minoru Tojo103313.4 (3.3 / 0.1)
Masuya Ueda61612.9 (2.7 / 0.2)
Yudai Yamamoto103703.7 (3.7 / 0.0)
Ryosuke Yamaoka41303.3 (3.3 / 0.0)