Hakemler : 2019

HakemOyunSarı KartKırmızı KartMaç başı kart sayısı
Yusuke Araki122422.2 (2.0 / 0.2)
Koichiro Fukushima101511.6 (1.5 / 0.1)
Masaaki Iemoto172821.7 (1.6 / 0.1)
Jumpei Iida154423.0 (2.9 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi91501.7 (1.7 / 0.0)
Yoshiro Imamura113313.1 (3.0 / 0.1)
Tomohiro Inoue81221.8 (1.5 / 0.3)
Hiroki Kasahara5711.6 (1.4 / 0.2)
Hiroyuki Kimura132912.3 (2.2 / 0.1)
Koei Koya61112.0 (1.8 / 0.2)
Hajime Matsuo132501.9 (1.9 / 0.0)
Nobutsugu Murakami153702.5 (2.5 / 0.0)
Futoshi Nakamura 62123.8 (3.5 / 0.3)
Yuichi Nishimura152211.6 (1.5 / 0.1)
Takuto Okabe71301.9 (1.9 / 0.0)
Hirozaku Otsubo61101.8 (1.8 / 0.0)
Ryuji Sato163802.4 (2.4 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama71101.6 (1.6 / 0.0)
Minoru Tojo144413.2 (3.1 / 0.1)
Masuya Ueda82112.7 (2.6 / 0.1)
Yudai Yamamoto134403.4 (3.4 / 0.0)
Ryosuke Yamaoka82102.6 (2.6 / 0.0)