Hakemler : 2020

HakemOyunSarı KartKırmızı KartMaç başı kart sayısı
Yusuke Araki31114.0 (3.7 / 0.3)
Koichiro Fukushima2000.0 (0.0 / 0.0)
Masaaki Iemoto2201.0 (1.0 / 0.0)
Jumpei Iida2703.5 (3.5 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi2201.0 (1.0 / 0.0)
Yoshiro Imamura1202.0 (2.0 / 0.0)
Hiroki Kasahara2402.0 (2.0 / 0.0)
Hiroyuki Kimura3602.0 (2.0 / 0.0)
Shinji Murakami1516.0 (5.0 / 1.0)
Futoshi Nakamura 1101.0 (1.0 / 0.0)
Yuichi Nishimura2301.5 (1.5 / 0.0)
Ryuji Sato3903.0 (3.0 / 0.0)
Minoru Tojo1000.0 (0.0 / 0.0)
Yudai Yamamoto2502.5 (2.5 / 0.0)